การเทคอนกรีตพื้น POST TENSION ก่อนวันหยุดยาวช่วงสงกรานต์ แล้วยังไม่ดึงลวดจะมีผลกระทบอย่างไร?

เกร็ดความรู้ในระบบพื้น POST TENSION โดย บริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด

การเทคอนกรีตพื้น POST TENSION ก่อนวันหยุดยาวช่วงสงกรานต์ แล้วยังไม่ดึงลวดจะมีผลกระทบอย่างไร?

สัปดาห์หน้าจะเป็นช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์เหมือนเช่นทุกปี ในช่วงหยุดยาวนี้อาจจะส่งผลกระทบกับการก่อสร้างพื้น POST TENSION บ้าง เช่น ในกรณีที่ โครงการเทคอนกรีตพื้น POST TENSION ก่อนช่วงวันหยุดยาว หลังจากนั้น ก็เว้นช่วงไปจนกระทั่งกลับมาดึงลวดหลังจากจบเทศกาล โดยทั่วไปพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กจะมีเหล็กเสริมต้านการหดตัวเนื่องจากอุณหภูมิ (SHRINKAGE AND TEMPERATURE STEEL) ส่วนพื้น POST TENSION จะอาศัยแรงอัดป้องกันการหดตัวเนื่องจากอุณหภูมิ แต่การที่ยังไม่ได้ดึงลวดจะทำให้พื้น POST TENSION กลายเป็นพื้นคอนกรีตที่ไม่มีระบบป้องกันการหดตัวเนื่องจากอุณหภูมิจนกว่าจะกลับมาดึงลวด ซึ่งช่วงเวลานี้ถ้าขาดการดูแลเรื่องการบ่มคอนกรีตอาจจะเป็นสาเหตุก่อให้เกิดการแตกร้าวได้

สาเหตุที่ทำให้เกิดการแตกร้าว

การแตกร้าวในช่วงที่คอนกรีตแข็งตัวแล้ว จะเป็นการแตกร้าวในลักษณะของ DRYING SHRINKAGE สาเหตุหลักที่จะทำให้พื้น POST TENSION ที่ยังไม่ได้ดึงลวดแตกร้าวจะมีอยู่สองประการคือ 
1.ความชื้นสัมพัทธ์ เนื่องจากช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่มีความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ จะทำให้พื้นสูญเสียน้ำเพิ่มขึ้นหลังจากที่คอนกรีตแข็งตัว และทำให้พื้นเกิดการหดตัวเพิ่มเป็นสาเหตุทำให้เกิดรอยร้าวได้

2.อุณหภูมิ ช่วงหน้าร้อนอุณหภูมิช่วงเที่ยงวันมีค่าสูงมาก ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พื้น POST TENSION เกิดการสูญเสียน้ำ และเกิดการแตกร้าว

การป้องกันการแตกร้าว

ถ้ามีความจำเป็นที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเทคอนกรีตทิ้งไว้โดยไม่ดึงลวดได้ การป้องกันการแตกร้าวที่ดีที่สุดคือการบ่มอย่างมีคุณภาพ เช่น ขังน้ำทิ้งไว้ในช่วงหยุดยาว หรือใช้การบ่มด้วยกระสอบชุ่มน้ำและต้องคอยเติมน้ำเป็นระยะๆ โดยเฉพาะในช่วงที่มีอากาศร้อน ห้ามปล่อยให้กระสอบแห้ง เพราะเมื่อกระสอบแห้ง ผิวกระสอบแห้งที่สัมผัสพื้น POST TENSION จะเป็นตัวดึงน้ำออกจากพื้นเพิ่ม ดังนั้นจึงต้องกำชับคนที่ดูแลหน่วยงานก่อสร้างให้คอยเติมน้ำใส่กระสอบ เพื่อรักษาให้ชุ่มน้ำอยู่เสมอ

รูปแสดง การบ่มโดยทำขอบกั้นชั่วคราวแล้วขังน้ำ


รูปแสดง การบ่มโดยกระสอบชุ่มน้ำและมีคนดูแลคอยรดน้ำเพิ่มเมื่อกระสอบเริ่มแห้ง

เรียบเรียงโดย.

ภาคภูมิ วานิชกมลนันท์ [วย. 1924]


แชร์เกร็ดความรู้ : Share knowledge

Copyright©2016 SNP-POST.COM All Rights Reserved.