ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับ บริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด

ค่ารักษาพยาบาล

เครื่องแบบพนักงาน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประกันสังคม

ตรวจสุขภาพประจำปี

โบนัส

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครอยู่ตอนนี้

  • 10

    อัตรา

  • วันที่รับสมัคร : 23 ธ.ค. 2564

วิศวกรเขียนแบบ

เงินเดือน : ตามตกลง

ฝ่ายวิศวกรรม

ประเภทงาน : Post-Tension

คุณสมบัติ

1. เพศชาย อายุตั้งแต่ 25-30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
3. มีประสบการณ์งาน post ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
4. สามารถใช้โปรแกรม adapt builder(พิจารณาพิเศษ)
5. สามารถใช้ adapt-pt ได้
6. ขยัน เรียนรู้ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

รายละเอียดของงาน

- ออกแบบงาน Post-Tension เพื่อเสนอราคาให้ลูกค้า และเข้าพบลูกค้า เพื่อคุยการวาง Concept แนะนำงานพื้น Post-Tension
- ออกแบบงานพื้น Post-Tension โดยใช้โปรแกรม Adapt PT, Adapt Floor
- ออกแบบโครงงสร้างพื้นฐานของพื้น, คาน, เสา และ Shear Stud