Project : โรงผลิตน้ำประปาเขตบางเขน

ผลงานโครงการของ บริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด

รายละเอียดโครงการ

เจ้าของโครงการ : โรงผลิตน้ำประปาเขตบางเขน

ผู้รับเหมาโครงการ : -

ประเภทโครงการ : โครงการรัฐบาล

ประเทศ : ประเทศไทย

ภาค : เขตปกครองพิเศษ

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ขอขอบคุณโครงการ โรงผลิตน้ำประปาเขตบางเขน ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้ Post-Tension ของ บริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด

อัลบั้มภาพกำลังดำเนินการก่อสร้าง

แชร์โครงการ : Share Project

Copyright©2016 SNP-POST.COM All Rights Reserved.