Project : Primo Posto – Kaset Nawamin Road

ผลงานโครงการของ บริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด

รายละเอียดโครงการ

เจ้าของโครงการ : Primo Posto – Kaset Nawamin Road

ผู้รับเหมาโครงการ : Christiani & Nielsen (Thai) Public Co., Ltd.

ประเภทโครงการ : โครงการเอกชน

ประเทศ : ประเทศไทย

ภาค : เขตปกครองพิเศษ

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

พื้นที่

ชื่ออาคาร : Primo Posto

พื้นที่ : 96 ตารางเมตร

ขอขอบคุณโครงการ Primo Posto – Kaset Nawamin Road ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป ของบริษัท เอสเอ็นพี พรีคาสท์ จำกัด

อัลบั้มภาพกำลังดำเนินการก่อสร้าง

แชร์โครงการ : Share Project

Copyright©2016 SNP-POST.COM All Rights Reserved.