Project : โครงการศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการกีฬา สนามกีฬาติณสูลานนท์ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

ผลงานโครงการของ บริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด

รายละเอียดโครงการ

เจ้าของโครงการ : โครงการศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการกีฬา สนามกีฬาติณสูลานนท์ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

ผู้รับเหมาโครงการ : บริษัท ทีมวิศว์ คอนสตรัคชั่น จํากัด

ประเภทโครงการ : โครงการเอกชน

ประเทศ : ประเทศไทย

ภาค : ภาคใต้

จังหวัด : สงขลา

พื้นที่

ชื่ออาคาร :

พื้นที่ : 50 ตารางเมตร

ขอขอบคุณโครงการ โครงการศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการกีฬา สนามกีฬาติณสูลานนท์ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป ของบริษัท เอสเอ็นพี พรีคาสท์ จำกัด

อัลบั้มภาพกำลังดำเนินการก่อสร้าง

แชร์โครงการ : Share Project

Copyright©2016 SNP-POST.COM All Rights Reserved.