Project : Robinson Lifestyle - Latkrabang

ผลงานโครงการของ บริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด

รายละเอียดโครงการ

เจ้าของโครงการ : Robinson Lifestyle - Latkrabang

ผู้รับเหมาโครงการ : Standard Performance Co., Ltd.

ประเภทโครงการ : โครงการเอกชน

ประเทศ : ประเทศไทย

ภาค : เขตปกครองพิเศษ

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

จำนวนชั้นและพื้นที่

ชื่ออาคาร : Robinson Lifestyle

พื้นที่ : 49,663 ตารางเมตร

จำนวนชั้น : 2 ชั้น

ชื่ออาคาร : Robinson - อาคารจอดรถ

พื้นที่ : 12,040 ตารางเมตร

จำนวนชั้น : 7 ชั้น

ขอขอบคุณโครงการ Robinson Lifestyle - Latkrabang ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้ระบบพื้น Post-Tension ของบริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด

อัลบั้มภาพกำลังดำเนินการก่อสร้าง

แชร์โครงการ : Share Project

Copyright©2016 SNP-POST.COM All Rights Reserved.