Project : อาคารที่ทำการแห่งใหม่ - กระทรวงการคลัง

ผลงานโครงการของ บริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด

รายละเอียดโครงการ

เจ้าของโครงการ : อาคารที่ทำการแห่งใหม่ - กระทรวงการคลัง

ผู้รับเหมาโครงการ : HELIX Co., Ltd.

ประเภทโครงการ : โครงการรัฐบาล

ประเทศ : ประเทศไทย

ภาค : เขตปกครองพิเศษ

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

จำนวนชั้นและพื้นที่

ชื่ออาคาร : อาคารที่ทำการแห่งใหม่

พื้นที่ : 65,435 ตารางเมตร

จำนวนชั้น : 21 ชั้น

ขอขอบคุณโครงการ อาคารที่ทำการแห่งใหม่ - กระทรวงการคลัง ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้ระบบพื้น Post-Tension ของบริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด

อัลบั้มภาพกำลังดำเนินการก่อสร้าง

แชร์โครงการ : Share Project

Copyright©2016 SNP-POST.COM All Rights Reserved.