Project : Elmas - Cha Am,Phetchaburi

ผลงานโครงการของ บริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด

รายละเอียดโครงการ

เจ้าของโครงการ : Elmas - Cha Am,Phetchaburi

ผู้รับเหมาโครงการ : -

ประเภทโครงการ : โครงการเอกชน

ประเทศ : ประเทศไทย

ภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด : เพชรบุรี

จำนวนชั้นและพื้นที่

ชื่ออาคาร : Elmas - Cha Am : A

พื้นที่ : 345 ตารางเมตร

จำนวนชั้น : 2 ชั้น

ชื่ออาคาร : Elmas - Cha Am : B

พื้นที่ : 2,683 ตารางเมตร

จำนวนชั้น : 4 ชั้น

ชื่ออาคาร : Elmas - Cha Am : C

พื้นที่ : 1,036 ตารางเมตร

จำนวนชั้น : 2 ชั้น

ขอขอบคุณโครงการ Elmas - Cha Am,Phetchaburi ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้ระบบพื้น Post-Tension ของบริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด

อัลบั้มภาพกำลังดำเนินการก่อสร้าง

แชร์โครงการ : Share Project

Copyright©2016 SNP-POST.COM All Rights Reserved.