Project : Veranda Residence - Huahin

ผลงานโครงการของ บริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด

รายละเอียดโครงการ

เจ้าของโครงการ : Veranda Residence - Huahin

ผู้รับเหมาโครงการ : Teka Construction Co., Ltd.

ประเภทโครงการ : โครงการเอกชน

ประเทศ : ประเทศไทย

ภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์

จำนวนชั้นและพื้นที่

ชื่ออาคาร : Veranda Residence A

พื้นที่ : 1,466 ตารางเมตร

จำนวนชั้น : 4 ชั้น

ชื่ออาคาร : Veranda Residence B

พื้นที่ : 5,372 ตารางเมตร

จำนวนชั้น : 4 ชั้น

ชื่ออาคาร : Veranda Residence C

พื้นที่ : 1,438 ตารางเมตร

จำนวนชั้น : 1 ชั้น

ชื่ออาคาร : Veranda Residence D

พื้นที่ : 9,120 ตารางเมตร

จำนวนชั้น : 7 ชั้น

ชื่ออาคาร : Veranda Residence E

พื้นที่ : 9,315 ตารางเมตร

จำนวนชั้น : 7 ชั้น

ขอขอบคุณโครงการ Veranda Residence - Huahin ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้ระบบพื้น Post-Tension ของบริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด

อัลบั้มภาพกำลังดำเนินการก่อสร้าง

แชร์โครงการ : Share Project

Copyright©2016 SNP-POST.COM All Rights Reserved.