Project : The Reserve Phahol – Pradipat

ผลงานโครงการของ บริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด

รายละเอียดโครงการ

เจ้าของโครงการ : The Reserve Phahol – Pradipat

ผู้รับเหมาโครงการ : บริษัท เวสท์คอน จำกัด

ประเภทโครงการ : โครงการเอกชน

ประเทศ : ประเทศไทย

ภาค : เขตปกครองพิเศษ

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

จำนวนชั้นและพื้นที่

ชื่ออาคาร : The Reserve Phahol

พื้นที่ : 17,982 ตารางเมตร

จำนวนชั้น : 24 ชั้น

ขอขอบคุณโครงการ The Reserve Phahol – Pradipat ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้ระบบพื้น Post-Tension ของบริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด

อัลบั้มภาพกำลังดำเนินการก่อสร้าง

แชร์โครงการ : Share Project

Copyright©2016 SNP-POST.COM All Rights Reserved.