Project : อาคารสำนักงานธนบุรีพาณิช - เขตบางพลัด

ผลงานโครงการของ บริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด

รายละเอียดโครงการ

เจ้าของโครงการ : อาคารสำนักงานธนบุรีพาณิช - เขตบางพลัด

ผู้รับเหมาโครงการ : บริษัท ฤทธา จำกัด

ประเภทโครงการ : โครงการเอกชน

ประเทศ : ประเทศไทย

ภาค : เขตปกครองพิเศษ

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

จำนวนชั้นและพื้นที่

ชื่ออาคาร : อาคารสำนักงานธนบุรีพาณิช

พื้นที่ : 18,683 ตารางเมตร

จำนวนชั้น : 17 ชั้น

ขอขอบคุณโครงการ อาคารสำนักงานธนบุรีพาณิช - เขตบางพลัด ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้ระบบพื้น Post-Tension ของบริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด

อัลบั้มภาพกำลังดำเนินการก่อสร้าง

แชร์โครงการ : Share Project

Copyright©2016 SNP-POST.COM All Rights Reserved.