Project : Ideo BB2 Phaholyothin - Chatuchak

ผลงานโครงการของ บริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด

รายละเอียดโครงการ

เจ้าของโครงการ : Ideo BB2 Phaholyothin - Chatuchak

ผู้รับเหมาโครงการ : TEKA Construction Co., Ltd.

ประเภทโครงการ : โครงการเอกชน

ประเทศ : ประเทศไทย

ภาค : เขตปกครองพิเศษ

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

จำนวนชั้นและพื้นที่

ชื่ออาคาร : Ideo BB2 Phaholyothin

พื้นที่ : 26,941 ตารางเมตร

จำนวนชั้น : 28 ชั้น

ขอขอบคุณโครงการ Ideo BB2 Phaholyothin - Chatuchak ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้ระบบพื้น Post-Tension ของบริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด

อัลบั้มภาพกำลังดำเนินการก่อสร้าง

แชร์โครงการ : Share Project

Copyright©2016 SNP-POST.COM All Rights Reserved.