Project : ST Bank -Xieng Khouang, Laos People's Democratic

ผลงานโครงการของ บริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด

รายละเอียดโครงการ

เจ้าของโครงการ : ST Bank -Xieng Khouang, Laos People's Democratic

ผู้รับเหมาโครงการ : DLC constucktion co.ltd

ประเภทโครงการ : โครงการเอกชน

ประเทศ : ลาว

จำนวนชั้นและพื้นที่

ชื่ออาคาร : ST Bank -Xieng Khouang

พื้นที่ : 1,255 ตารางเมตร

จำนวนชั้น : 7 ชั้น

ขอขอบคุณโครงการ ST Bank -Xieng Khouang, Laos People's Democratic ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้ระบบพื้น Post-Tension ของบริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด

แชร์โครงการ : Share Project

Copyright©2016 SNP-POST.COM All Rights Reserved.