Project : Central - Mahachai

ผลงานโครงการของ บริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด

รายละเอียดโครงการ

เจ้าของโครงการ : Central - Mahachai

ผู้รับเหมาโครงการ : Standard Performance Co., Ltd.

ประเภทโครงการ : โครงการเอกชน

ประเทศ : ประเทศไทย

ภาค : ภาคกลาง

จังหวัด : สมุทรสาคร

จำนวนชั้นและพื้นที่

ชื่ออาคาร : Central - Mahachai

พื้นที่ : 43,325 ตารางเมตร

จำนวนชั้น : 4 ชั้น

ขอขอบคุณโครงการ Central - Mahachai ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้ระบบพื้น Post-Tension ของบริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด

อัลบั้มภาพกำลังดำเนินการก่อสร้าง

แชร์โครงการ : Share Project

Copyright©2016 SNP-POST.COM All Rights Reserved.