Project : Robinson - Phetchaburi

ผลงานโครงการของ บริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด

รายละเอียดโครงการ

เจ้าของโครงการ : Robinson - Phetchaburi

ผู้รับเหมาโครงการ : Standard Performance CO.,LTD.

ประเภทโครงการ : โครงการเอกชน

ประเทศ : ประเทศไทย

ภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด : เพชรบุรี

จำนวนชั้นและพื้นที่

ชื่ออาคาร : Robinson

พื้นที่ : 29,740 ตารางเมตร

จำนวนชั้น : 2 ชั้น

ขอขอบคุณโครงการ Robinson - Phetchaburi ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้ระบบพื้น Post-Tension ของบริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด

อัลบั้มภาพกำลังดำเนินการก่อสร้าง

แชร์โครงการ : Share Project

Copyright©2016 SNP-POST.COM All Rights Reserved.