Project : ก่อสร้างทางลอด ถนน พัฒนาการ-รามคำแหง-ถาวรธรัช

ผลงานโครงการของ บริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด

รายละเอียดโครงการ

เจ้าของโครงการ : ก่อสร้างทางลอด ถนน พัฒนาการ-รามคำแหง-ถาวรธรัช

ผู้รับเหมาโครงการ : กิจการร่วมค้า เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น และ บีซีดีซี

ประเภทโครงการ : โครงการเอกชน

ประเทศ : ประเทศไทย

ภาค : เขตปกครองพิเศษ

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

พื้นที่

พื้นที่ : 0 ตารางเมตร

ขอขอบคุณโครงการ ก่อสร้างทางลอด ถนน พัฒนาการ-รามคำแหง-ถาวรธรัช ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้สะพานระบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ของบริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด

อัลบั้มภาพกำลังดำเนินการก่อสร้าง

แชร์โครงการ : Share Project

Copyright©2016 SNP-POST.COM All Rights Reserved.