Project : ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับรถข้าม(ซับบอน)-โรงงานปูนซีเมนต์ทีพีไอ สระบุรี

ผลงานโครงการของ บริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด

รายละเอียดโครงการ

เจ้าของโครงการ : ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับรถข้าม(ซับบอน)-โรงงานปูนซีเมนต์ทีพีไอ สระบุรี

ผู้รับเหมาโครงการ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรงดี วิศวกรรม

ประเภทโครงการ : โครงการเอกชน

ประเทศ : ประเทศไทย

ภาค : ภาคตะวันตก

จังหวัด : นครราชสีมา

พื้นที่

พื้นที่ : 0 ตารางเมตร

ขอขอบคุณโครงการ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับรถข้าม(ซับบอน)-โรงงานปูนซีเมนต์ทีพีไอ สระบุรี ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้สะพานระบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ของบริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด

อัลบั้มภาพกำลังดำเนินการก่อสร้าง

แชร์โครงการ : Share Project

Copyright©2016 SNP-POST.COM All Rights Reserved.