กิจกรรม & สัมมนา : Construction Sequence of Post-Tensioned Floor System

งานกิจกรรม และงานอบรม-สัมมนา ของ บริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด

งานอบรม-สัมมนา : Construction Sequence of Post-Tensioned Floor System

จัดร่วมกับ : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

สถานที่ : โครงการ โรงแรมสมเกียรติบุรี รีสอร์ท จ.กระบี่

SNP Post Tension CO.,LTD. took pleasure for being part in running the lecture session for the project on construction sequence of post-tensioned floor system at Somkiet Buri Resort, Krabi to Civil Engineering students from Prince of Songkla University, Hat Yai Campus.

แชร์อัลบั้มกิจกรรมสัมมนา : Share album even-saminar

Copyright©2016 SNP-POST.COM All Rights Reserved.