กิจกรรม & สัมมนา : Construction of Bonded Post-Tensioned Floor System

งานกิจกรรม และงานอบรม-สัมมนา ของ บริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด

งานอบรม-สัมมนา : Construction of Bonded Post-Tensioned Floor System

จัดร่วมกับ : Tumcivil

สถานที่ : มหาวิทยาลัยนเรศวร

SNP Post Tension CO.,LTD. would like to thank all attendants and Naresuan University for permitting the company use the venue to organize this training session. Special thanks go to Asst. Prof. Dr. Sarankorn Hemawiboon and Mr. Pakpoom Wanichkamonnan for devoting their precious times to offer the knowledge to the training.

แชร์อัลบั้มกิจกรรมสัมมนา : Share album even-saminar

Copyright©2016 SNP-POST.COM All Rights Reserved.