กิจกรรม & สัมมนา : การคำนวณออกแบบ และก่อสร้างอาคารด้วยวิธีระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป รุ่นที่ 7

งานกิจกรรม และงานอบรม-สัมมนา ของ บริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด

งานอบรม-สัมมนา : การคำนวณออกแบบ และก่อสร้างอาคารด้วยวิธีระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป รุ่นที่ 7

จัดร่วมกับ : Tumcivil

สถานที่ : The Royal River Hotel

ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมบูธของทาง บริษัท เอสเอ็นพี พรีคาสท์ จำกัด ในงานอบรมสัมมนา "การคำนวณออกแบบ และก่อสร้างอาคารด้วยวิธีระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป รุ่นที่ 7" เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2562 ขอขอบคุณท่านวิทยากรทุกท่านและ TumCivil.com ที่ให้การสนับสนุนในการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้

แชร์อัลบั้มกิจกรรมสัมมนา : Share album even-saminar

Copyright©2016 SNP-POST.COM All Rights Reserved.