กิจกรรม & สัมมนา : การคำนวณและออกแบบอาคารโรงงานและบ้านพักอาศัย รุ่นที่13

งานกิจกรรม และงานอบรม-สัมมนา ของ บริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด

งานอบรม-สัมมนา : การคำนวณและออกแบบอาคารโรงงานและบ้านพักอาศัย รุ่นที่13

จัดร่วมกับ : Tumcivil

สถานที่ : The Royal River Hotel

ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมบูธของทาง บริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด ในงานอบรมสัมมนา "การคำนวณและออกแบบอาคารโรงงานและบ้านพักอาศัย รุ่นที่13" และ "เทคนิคการวิเคราะห์โครงสร้างเพื่อการต่อยอด รุ่นที่ 2" เมื่อวันที่ 18-20 ก.ย. 2562 ขอขอบคุณท่านวิทยากรทุกท่านและ TumCivil.com ที่ให้การสนับสนุนในการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้

แชร์อัลบั้มกิจกรรมสัมมนา : Share album even-saminar

Copyright©2016 SNP-POST.COM All Rights Reserved.