กิจกรรม & สัมมนา : เทคนิคการออกแบบ และทำรายการคำนวณ เพื่อขอยื่นอนุญาตก่อสร้างโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 1

งานกิจกรรม และงานอบรม-สัมมนา ของ บริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด

งานอบรม-สัมมนา : เทคนิคการออกแบบ และทำรายการคำนวณ เพื่อขอยื่นอนุญาตก่อสร้างโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 1

จัดร่วมกับ : Tumcivil

สถานที่ : The Royal River Hotel

วิทยากร : อ.ชาย แสงไสว (วุฒิวิศวกร) และ อ.วิโรจน์ ลิชนะเธียร (สามัญวิศวกร) ทาง SNP ขอขอบคุณ Tumcivil.com ที่ให้ทางเราได้มีส่วนร่วมในการอบรมสัมมนาครั้งนี้

แชร์อัลบั้มกิจกรรมสัมมนา : Share album even-saminar

Copyright©2016 SNP-POST.COM All Rights Reserved.