กิจกรรม & สัมมนา : Academic Training: Building Failure and Design of Post Tension Slab Floor System

งานกิจกรรม และงานอบรม-สัมมนา ของ บริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด

งานอบรม-สัมมนา : Academic Training: Building Failure and Design of Post Tension Slab Floor System

จัดร่วมกับ : Tumcivil

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน - นครราชสีมา

SNP Post Tension CO.,LTD. would like to thank all attendants and Rajamangala University of Technology Isan, Nakhon Ratchasima for entrusting the company in organizing this training session. Special thanks go to Asst. Prof. Dr. Naret Pantaratorn and Mr. Pakpoom Wanichkamonnan for devoting their precious times to offer the knowledge to the training.

แชร์อัลบั้มกิจกรรมสัมมนา : Share album even-saminar

Copyright©2016 SNP-POST.COM All Rights Reserved.