กิจกรรม & สัมมนา : การก่อสร้างระบบพื้น Post-Tension และการก่อสร้างผนังคอนกรีตภายนอกอาคาร Precast Wall ในอาคารสูง

งานกิจกรรม และงานอบรม-สัมมนา ของ บริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด

งานอบรม-สัมมนา : การก่อสร้างระบบพื้น Post-Tension และการก่อสร้างผนังคอนกรีตภายนอกอาคาร Precast Wall ในอาคารสูง

จัดร่วมกับ : มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานที่ : มหาวิทยาลัยนเรศวร

การจัดอบรมเชิงวิชาการ : การก่อสร้างระบบพื้น Post-Tension และการก่อสร้างผนังคอนกรีตภายนอกอาคาร Precast Wall ในอาคารสูง ► ทาง SNP ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน และทางมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่อนุญาตให้ทางบริษัทฯได้ใช้พื้นที่ในการจัดอบรมครั้งนี้

แชร์อัลบั้มกิจกรรมสัมมนา : Share album even-saminar

Copyright©2016 SNP-POST.COM All Rights Reserved.