กิจกรรม & สัมมนา : Innovative Technology in Post Tensioned Slabs from the USA

งานกิจกรรม และงานอบรม-สัมมนา ของ บริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด

งานอบรม-สัมมนา : Innovative Technology in Post Tensioned Slabs from the USA

จัดร่วมกับ : -

สถานที่ : -

เป็นการสัมมนาเชิงวิชาการ ที่จัดขึ้นโดยบริษัท Twoplus Soft Co.,Ltd. ซึ่งเป็นผู้นำด้าน IT ก่อสร้าง โดยมีผู้บรรยายคือ Dr. Bijan O. Aalami ซึ่งเป็นผู้สร้างและพัฒนาโปรแกรม Adapt ที่ใช้ในการออกแบบโครงสร้าง และระบบพื้นโพสต์เทนชั่นเป็นที่แพร่หลายไปทั่วโลก บริษัท เอสเอ็นพี โพส เทนชั่น จำกัด ได้รับเกียรติให้ไปออกบูธประชาสัมพันธ์ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

แชร์อัลบั้มกิจกรรมสัมมนา : Share album even-saminar

Copyright©2016 SNP-POST.COM All Rights Reserved.