กิจกรรม & สัมมนา : ADAPT PT ออกแบบพื้นโพสเทนชั่น รุ่นที่ 1

งานกิจกรรม และงานอบรม-สัมมนา ของ บริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด

งานอบรม-สัมมนา : ADAPT PT ออกแบบพื้นโพสเทนชั่น รุ่นที่ 1

จัดร่วมกับ : Tumcivil

สถานที่ : The Royal River Hotel

ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมบูธของทาง บริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด ในงานอบรมสัมมนา "ADAPT PT ออกแบบพื้นโพสเทนชั่น รุ่นที่ 1" เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 และขอขอบคุณ TumCivil.com ที่ให้การสนับสนุนในการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้

แชร์อัลบั้มกิจกรรมสัมมนา : Share album even-saminar

Copyright©2016 SNP-POST.COM All Rights Reserved.