กิจกรรม & สัมมนา : Juniors-Learn-from-Seniors Seminar at SNP Posting-Tension Co., Ltd. Round 4/2560

งานกิจกรรม และงานอบรม-สัมมนา ของ บริษัท เอสเอ็นพี โพส เท็นชั่น จำกัด

งานอบรม-สัมมนา : Juniors-Learn-from-Seniors Seminar at SNP Posting-Tension Co., Ltd. Round 4/2560

An annual meeting occasion of the project “Juniors Learn from Seniors", which is a project to transfer knowledge and experience from senior staffs to junior staffs to enhance the knowledge and skills of personnel within the organization aiming to achieve the target of “timely quality”.

แชร์อัลบั้มกิจกรรมสัมมนา : Share album even-saminar

Copyright©2016 SNP-POST.COM All Rights Reserved.